Výpočet váženého průměru pro PSZ na FEL ČVUT v Praze

Předmět Kredity Známka
Matematika 1 Průměr celkem


Průměr M-F


Průměr TE-VT


<= 2.50 ... OK :-)))
> 2.50 ... KO :-(
Matematika 2
Matematika 3
Matematika 4
Úvod do algebry
Fyzika 1
Fyzika 2
Výpočetní technika a programování 1, 2
Teorie obvodů 2
Teorie elektromagnetického pole
Elektrická měření
Úvod do počítačových systémů
Pokud kreditní ohodnocení předmětů v některých případech nesouhlasí, je možno ho změnit. Tato změna se okamžitě promítne do výsledného průměru.
Pro studenty FEL ČVUT vytvořil mrpaja.